Privacy

Hess uitvaartzorg hecht aan de privacy van haar cliënten en relaties. Onze relatiebestanden zijn daarom aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder registratienummer m1294450. Ook de het relatiebestand van Stichting Deposito Uitvaartkosten Fonds A. Hess is bij het CBP aangemeld, onder registratienummer m1294449.

 

Het CPB heeft deze meldingen goedgekeurd en heeft bepaald dat onze bestanden en het gebruik daarvan conform haar richtlijnen zijn.

Ook NIVO uitvaartverzekeringen, polisgever van UZET-, CONTURA- en NIVO-uitvaartverzekeringen voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ziet er op toe

dat Hess uitvaartzorg de gegevens van haar verzekerden vertrouwelijk behandelt.

 

Ongeadresseerde verspreiding

NIVO uitvaartverzekeringen verspreidt op regelmatige basis ongeadresseerd foldermateriaal, met daarop onder andere de contactgegevens van Hess uitvaartzorg,

om haar verzekeringsproducten aan te bieden. Verspreiders hebben de instructie deze uitsluitend in die brievenbussen te bezorgen waar geen ja/nee of nee/nee sticker

op is aangebracht. Met klachten over deze bezorging kunt u terecht bij NIVO uitvaartverzekeringen, telefoon 0297-272 200.

 

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of gewijzigd is.

Hess uitvaartzorg aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Hess uitvaartzorg sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit

uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

 

Teksten en gedichtjes rouwkaarten

Hess uitvaartzorg heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal, teksten en informatie die op deze website te zien is, te achterhalen

en heeft voor veel materiaal toestemming van de rechthebbenden verkregen. Wanneer desondanks tekst- of beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende

bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact

opnemen met ons via uitvaartzorg@hess.nl. Diversen stock beelden die gebruikt worden in de site van Hess uitvarrtzorg  zijn geplaatst via reclame bureau Schell Design.

 

Samenwerkingsverbanden

Aanbeveling van derden door Hess uitvaartzorg heeft slechts betrekking op praktische samenwerkingsverbanden. Partijen opereren volledig onafhankelijk van elkaar en aanbevelingen wederzijds zijn dan ook geheel vrijblijvend en vanuit het oogpunt van vertrouwde en aanvullende dienstverlening.

 

© Copyright. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Uitvaartverzorging Hess B.V. mag niets van deze site gebruikt worden.

De inhoud van deze site is het laatst gewijzigd op 1 december 2014.

 

Links

Rouwverwerking:

www.verliesverwerken.nl

 

Rouwdrukwerk:

www.rouwbrieven.nl

 

Kisten:

www.vosmolenaar.nl

www.unigra.nl

Routeplanner voor de auto:

www.routenet.nl

www.googlemaps.nl

 

Condoleanceregister en app

www.aggeloo.com

 

Acrobat Reader (PDF-reader):

www.adobe.com

Goed vindbaar in zoekmachines

Hess uitvaartzorg hecht waarde aan om eenvoudig vindbaar en bereikbaar te zijn en heeft haar site daarom op vele zoekpagina's aangemeld.

De meeste vragen om een terugplaatsing van een link. Deze treft u hieronder aan.

 

Hess uitvaartzorg wordt ook gevonden via:

www.uitvaartrotterdam.nl

begrafenis.startpagina.nl

www.zoeken.nl

www.surfservice.nl

www.startlinken.nl

www.begrafenispolissen.nl

www.zoek.nl

Uitvaartverzorging Hess bv

Telefoon 010 - 418 23 33

Fax 010 - 458  54 48

uitvaartzorg@hess.nl

 

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152 0670 94

KvK 241 722 52

 

Like Hess uitvaartzorg

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

 

Like Rouwcentrum Hess