Bij overlijden

Bij overlijden staan de mensen van Hess altijd voor u klaar. U kunt hen dag en nacht bereiken. Wel zijn er altijd zaken waar als eerste  rekening mee moet worden gehouden.

De laatste zorg mag bijvoorbeeld pas plaatsvinden ná schouwing door een arts. Bij de items thuis, ziekenhuis en woonzorginstelling vindt u de gang van zaken voor

die drie specifieke plaatsen van overlijden.

Melding van een overlijden

BEL 010 418 23 33

DAG EN NACHT 7 DAGEN PER WEEK

Neem gerust contact met ons op: bel 010 418 23 33, mail naar uitvaartzorg@hess.nl of vul het contact formulier in

Bij overlijden thuis

• Direct de huisarts, of zijn waarnemer waarschuwen.

• Contact opnemen met Hess uitvaartzorg,

  Bel 010 - 418 23 33 (dag en nacht bereikbaar)

 

De mensen van Hess uitvaartzorg zullen bij een overlijden thuis ná schouwing door de arts, de zorg voor de overledene op zich nemen.

U kunt bij de telefonische melding kenbaar maken of u wilt dat de overledene overgebracht wordt naar een uitvaartcentrum of dat u de overledene

thuis op wilt baren. Als u nog geen keuze daarin wilt of kunt maken kan Hess voor (tijdelijke) koeling op bed zorgen zodat tijdens het bespreken

van de uitvaart de mogelijkheden voor opbaren in alle rust kunnen worden bekeken.

 

In het eerste telefoongesprek met ons bepaalt u samen met ons een tijdstip waarop wij naar u toe komen of dat u misschien liever naar ons toekomt

om in overleg met u alles te regelen en te bespreken.

 

De uitvaartverzorger van Hess zal in ieder geval vragen naar:

• Een trouwboekje en/of ID-bewijs van de overledene (voor zover aanwezig)

• Een ID-bewijs van de opdrachtgever voor de uitvaart

• Adressenlijst voor het verzenden van rouwcirculaires

• Kleding voor de overledene

• Polissen van de uitvaartverzekering

• Indien geen ID-bewijs aanwezig: Burger Service Nummer (BSN) / Sofinummer van overledene en opdrachtgever*

 

*  Het Burger Service Nummer (BSN) vindt u ook op een zorgpas, rijbewijs, ziekenhuiskaart of papier van de belasting.

 

Overigens is het zowel thuis als in het uitvaartcentrum mogelijk om bij de verzorging van de overledene aanwezig te zijn

of om daarbij mee te helpen.

Bij overlijden in het ziekenhuis

• De verpleging benadert de schouwarts en regelt dat een overledene intern naar het mortuarium van het ziekenhuis wordt gebracht.

• U neemt contact op met Hess uitvaartzorg,

  Bel 010 - 418 23 33 (dag en nacht bereikbaar)

 

In het eerste telefoongesprek met ons bepaalt u samen met ons een tijdstip waarop wij naar u toe komen of dat u misschien liever naar ons toekomt

om in overleg met u alles te regelen en te bespreken.

 

De mensen van Hess uitvaartzorg zullen het ziekenhuis benaderen voor het overbrengen van de overledene naar het rouwcentrum of een woonhuis.

 

De uitvaartverzorger van Hess zal in ieder geval vragen naar:

• Een trouwboekje en/of ID-bewijs van de overledene (voor zover aanwezig)

• Een ID-bewijs van de opdrachtgever voor de uitvaart

• Adressenlijst voor het verzenden van rouwcirculaires

• Kleding voor de overledene

• Polissen van de uitvaartverzekering

• Indien geen ID-bewijs aanwezig: Burger Service Nummer (BSN) / Sofinummer van overledene en opdrachtgever*

 

*  Het Burger Service Nummer (BSN) vindt u ook op een zorgpas, rijbewijs, ziekenhuiskaart of papier van de belasting.

 

Overigens is het zowel thuis als in het uitvaartcentrum mogelijk om bij de verzorging van de overledene aanwezig te zijn of om daarbij mee te helpen.

In het ziekenhuis is die mogelijkheid beperkt en er wordt een aanmerkelijk bedrag voor de huur van de verzorgingsruimte en of begeleiding berekend

door het ziekenhuis.

 

Bij overlijden in een verpleeghuis of zorginstelling

• De verpleging benadert de schouwarts.

• U neemt contact op met Hess uitvaartzorg,

  Bel 010 - 418 23 33 (dag en nacht bereikbaar)

 

Bij overlijden overdag benadert de verpleging de dienstdoende arts, die het overlijden "officieel" constateert en formeel bevestigt, het schouwen.

Bij overlijden 's nachts of in het weekend komt het vaak voor dat de arts pas de volgende dag komt, door gebrek aan capaciteit.

Het is dan verstandig - in overleg met de verpleging - een tijdelijke koeling te plaatsen.

 

Verdere verzorging of overbrengen van de overledene is niet toegestaan voordat het schouwen heeft plaatsgevonden. Als het uw wens is dat de overledene in de eigen kamer wordt opgebaard is het belangrijk tijdig met de verpleging te overleggen of dit in het huis is toegestaan.  Elke zorginstelling heeft daarvoor zijn eigen regels, mogelijkheden en beperkingen.

 

In het eerste telefoongesprek met ons bepaalt u samen met ons een tijdstip waarop wij naar u toe komen of dat u misschien liever naar ons toekomt

om in overleg met u alles te regelen en te bespreken. De mensen van Hess uitvaartzorg zullen de zorginstelling benaderen voor de verzorging en het opbaren of overbrengen van de overledene.

 

De uitvaartverzorger van Hess zal in ieder geval vragen naar:

• Een trouwboekje en/of ID-bewijs van de overledene (voor zover aanwezig)

• Een ID-bewijs van de opdrachtgever voor de uitvaart

• Adressenlijst voor het verzenden van rouwcirculaires

• Kleding voor de overledene

• Polissen van de uitvaartverzekering

• Indien geen ID-bewijs aanwezig: Burger Service Nummer (BSN) / Sofinummer van overledene en opdrachtgever*

 

*  Het Burger Service Nummer (BSN) vindt u ook op een zorgpas, rijbewijs, ziekenhuiskaart of papier van de belasting.

 

Overigens is het in het uitvaartcentrum altijd mogelijk om bij de verzorging van de overledene aanwezig te zijn of om daarbij mee te helpen.

Ook in de zorginstelling kan dit vaak, tenzij de overledene een kamer deelde met meerdere bewoners.

Uitvaartverzorging Hess bv

Telefoon 010 - 418 23 33

Fax 010 - 458  54 48

uitvaartzorg@hess.nl

 

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152 0670 94

KvK 241 722 52

 

Like Hess uitvaartzorg

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

 

Like Rouwcentrum Hess