Meer dan alleen de dag van de uitvaart of crematie

Een uitvaart is meer dan alleen de dag waarop de begrafenis of crematie plaatsvindt. Of de paar dagen daarvoor. Al lang voor het heengaan kunnen zaken bekeken of uitgedacht worden. Maar ook bij een plotseling overlijden is er vaak voldoende tijd om de invulling van persoonlijke wensen vorm te geven. De dag van de uitvaart is naast een dag van verdriet ook een dag van troost. Een dag waarop u met anderen het gemis maar ook herinneringen deelt. Hess uitvaartzorg helpt u mee deze dag zo te beleven als u dat in gedachten voor u heeft.

 

Na de begrafenis of crematie rest niet alleen de zakelijke kant. Veel vragen komen pas in de dagen erna. Hess drukt op uw verzoek de dankbetuigingen, begeleidt u in de afronding van de correspondentie met verzekeraars en kan u in contact brengen met een notaris, steenhouwerij of instituut voor rouwverwerking.

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren: voor velen is dat de eerste keus die omtrent de uitvaart wordt gemaakt. Vaak zonder verder nog maar over de verdere invulling van de uitvaart zelf na

te denken. Op beider gebied zijn echter veel variaties. Zo wordt tegenwoordig veel gekozen voor een crematie waarna de urn alsnog begraven wordt op een begraafplaats.

Waar de één vanuit overtuiging voor het begraven kiest, kiest de ander heel bewust voor een crematie. Hess verzorgt beide. Hess uitvaartzorg wil ondanks - of eigenlijk

vanwege haar christelijke identiteit - mensen de ruimte geven om ook in deze keuze vrij te zijn. De mensen van Hess kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden voor

zowel begraven als cremeren.

Begraven duurder dan cremeren?

Door de toeslagen op milieugebied en de vaak behoorlijke kosten voor het gebruik

van de aula en condoleanceruimtes zijn de kosten voor een crematie vrijwel gelijk

geworden aan de kosten van een begrafenis, ondanks dat bij een begrafenis

meestal meer personeel ingezet wordt.

Mag de uitvaart overal plaatsvinden?

Een enkele gemeente heeft zo'n kleine begraafplaats dat er alleen ruimte

geboden wordt voor mensen die door of door familieband met een gemeente

en dus de begraafplaats verbonden zijn. Wettelijk zijn er geen beperkingen om

in een andere plaats dan de woonplaats begraven of gecremeerd te worden.

Begraven

Bij een begrafenis moet de keuze gemaakt worden tussen een algemeen graf en een particulier graf

(ook wel 'eigen graf' of 'familiegraf' genoemd.

Particulier graf

Bij een particulier graf bepaalt de familie wie in het graf wordt bijgezet.

De eerste periode van huur is doorgaans 15, 20 of 30 jaar, waarna deze telkens

met een periode van 10 jaar verlengd kan worden.

 

De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger.

Ook voor de keuze van de grafbedekking moet er gekeken worden naar het

soort graf. Op een familiegraf mag een steen geplaatst worden die het gehele

graf bedekt (tenzij de begraafplaats een staande steen voorschrijft).

 

Op veel begraafplaatsen moet men rechten betalen voor het onderhoud van de steen. Dit is een ander recht dan voor het onderhoud van het graf. De rechten

kan men jaarlijks voldoen of ineens afkopen voor de looptijd van het graf.

Ook hier is dus het gevolg dat een steen op een familiegraf duurder is.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden op verschillende niveau's overledenen van verschillende families begraven. Familieleden kunnen niet in het zelfde graf begraven worden.

 

De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafsplaats

het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven.

 

De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald.

De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf

 kan doorgaans uitsluitend een steen van ± 50 x 50 cm geplaatst worden.

Crematie

Bij een crematie vindt de plechtigheid veelal in de aula van een crematorium plaats. De crematieplechtigheid bevat meestal één of enkele toespraken, gedichten of
uitgesproken herinneringen, omijst met muziek. Ook komt het regelmatig voor dat er eerst een Protestantse dienst of RK viering in een kerk plaatsvindt waar het
"kerkelijke" deel van de plechtigheid plaatsvindt waarna in het crematorium de nabestaanden het laatste deel invullen met persoonlijke muziek en woorden van herinnering.

 

De meeste crematoria hebben tegenwoordig net als in de uitvaartcentra van Hess schermen in de aula waarop filmpjes of fotopresentaties gegeven kunnen worden.
De verschillende crematoria hebben daar echter wel hun eigen aanleverspecificaties en -procedures voor om de kwaliteit van beeld en geluid tijdens de plechtigheid
zo veel mogelijk te waarborgen. In ieder geval moet beeld- en geluidmateriaal uiterlijk 1 volle werkdag voor de plechtigheid aanwezig zijn in het crematorium. 
Enkele crematoria hebben een grote collectie muziek tot hun beschikking. Als een nummer niet aanwezig is kunt u een mp3 bestand via www.wetransfer.com versturen
aan uitvaartzorg@hess.nl of de medewerkers van Hess zoeken voor u via iTunes naar een kwalitatief goede, legale versie van een muziekstuk.

 

In de meeste crematoria is het mogelijk met enkele nabestaanden erbij aanwezig te zijn als de kist met de overledene ingevoerd wordt in de crematieoven. Na de plechtigheid
is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte(s) van het crematorium, waarbij - afhankelijk van het crematorium - een keur aan consumpties geserveerd kan
worden. Van 'koffie met cake' tot een volledige koffietafel met soep en warme hapjes. Of een condoleance in receptiestijl met wijn, bier, hapjes en dergelijken.

 

Asbestemming

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de as zijn definitieve bestemming te geven. U kunt de as verstrooien op het land of het water of bijzetten op een mooie plaats bij
u thuis of op een andere plek. Ook heeft u de keuze voor een combinatie van bijzetten en verstrooien. Een klein gedeelte van de as bewaart u in een urn of sieraad en de
rest van de as laat u verstrooien.

Urnenmuur / Columbarium

Dit is een speciale muur voor het bewaren van urnen. Een plaats in de urnenmuur wordt meestal uitgegeven voor 5 jaar, met de mogelijkheid om steeds met 5 jaar te verlengen.

 

Verstrooien op een strooiveld

Een strooiveld is een speciaal aangelegd grasveld op
het terrein van een crematorium/begraafplaats, park,
 tuin of in een bos waar  de as wordt verstrooid. Indien
u wenst kan dat ook in het bijzijn van nabestaanden gebeuren.

 

As begraven

De as kan bijgezet worden in een gewoon graf,

met of zonder urn. De plaats in het graf wordt

meestal uitgegeven voor 20 jaar, met de mogelijkheid om steeds met 10 jaar te verlengen.

Urnengraf

Dit is een klein graf boven of ondergronds waarin

een urn gezet kan worden. Een urnengraf wordt meestal uitgegeven voor 5 jaar, met de mogelijkheid om steeds met 5 jaar te verlengen.

 

Ballonverstrooiing (heliumballonnen)

Tijdens het stijgen van de ballon neemt de druk buiten af ten opzichte van de druk in de ballon waardoor deze gaat uitzetten. Op een hoogte van 20 tot 25 kilometer wordt de druk op de wand van de ballon zo groot dat hij knapt in kleine fragmenten, op dat moment komt de as vrij en verspreidt zich over de vier windstreken.

As verstrooien op zee

De as wordt verstrooid per vliegtuig boven zee of
per schip, op zee of op binnenwater. Indien u wenst
in het bijzijn van de familie.

 

Andere wensen

Steeds vaker wordt er bij de bestemming van de as van een overledene
gekozen voor een unieke en persoonlijke manier. Natuurlijk is er nog veel
meer mogelijk of misschien heeft u zelf bepaalde ideeën.
Neem contact op met Hess uitvaartzorg om dit te bespreken.

bel 010 - 418 23 33

Verstrooien in de natuur

of een andere dierbare plaats

 

De as mag verstrooid worden in de vrije natuur of

op een dierbare plaats. Vraagt u ons naar de regels daarover.

 

Crematie zonder plechtigheid in het crematorium

Uit praktische en/of kostenoverwegingen wordt regelmatig gekozen geen plechtigheid te houden in de aula van het crematorium. De keus alles op één locatie - bijvoorbeeld in één van de uitvaartcentra van Hess uitvaartzorg - te houden maakt het vaak voor ouderen beter mogelijk zowel het afscheid nemen, de plechtigheid als de condoleance mee te maken.

 

Ook is er in het rouwcentrum vaak meer ruimte om echt de tijd te nemen voor het afscheid. Dat is ook waar de kostenoverweging meetelt. Een crematie zonder gebruik van
de aula of de condoleanceruimte scheelt al snel vier- tot zeshonderd euro op de basiscrematiekosten. Is er in het crematorium meer tijd nodig voor een plechtigheid of het condoleren dan de standaard tijd die het crematorium aanhoudt (totaal 60 à 75 minuten) dan kost dit al snel 125 euro per half uur extra.

 

De mogelijkheden in de rouwcentra van Hess zijn van vergelijkbare kwaliteit als die van de menig crematorium. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

bel 010 - 418 23 33

Uitvaartverzorging Hess bv

Telefoon 010 - 418 23 33

Fax 010 - 458  54 48

uitvaartzorg@hess.nl

 

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152 0670 94

KvK 241 722 52

 

Like Hess uitvaartzorg

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

 

Like Rouwcentrum Hess