Verzekering is niet verplicht, wel mogelijk

Het maakt bij Hess uitvaartzorg niet uit òf iemand verzekerd is, wáár iemand verzekerd is of hoe iemand verzekerd is. Of het nu een hele oude polis is - nog afgesloten door uw ouders - een kapitaalverzekering of een naturaverzekering: Hess verzorgt de uitvaart.

 

Deposito

Heeft u geen uitvaartverzekering en wilt u zich niet verzekeren, of is een koopsom in één keer u te groot. Dan is er de "Stichting Deposito Uitvaartkosten Fonds A. Hess".

Een onafhankelijke stichting die gelden beheert die uitsluitend voor de uitvaart te besteden zijn. Binnen het fonds groeit de waarde van uw inleg door de jaren heen, door de opgebouwde rente.

Polischeck

Past uw verzekering nog wel bij uw uitvaartwensen?

Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Begrafenispolis kwijt

Download hier het formulier van het Verbond

van Verzekeraars  om de polis te traceren.

Uitvaart verzekering

Heeft u vragen over verzekeren?

Bel of mail ons gerust voor verdere informatie.

Wie uw verzekeraar ook is,

Hess verzorgt de uitvaart

Voor meer informatie: bel 010 418 23 33, mail naar uitvaartzorg@hess.nl of vul het contact formulier in

Deposito

Bij een deposito uitvaartkosten regeling kunt u zelf het te storten bedrag bepalen.
Het is ook mogelijk de storting in delen te doen, bijvoorbeeld eens per jaar. Er is geen maximum gesteld aan de leeftijd. Jaarlijks wordt over het saldo rente bijgeschreven

(dus rente op rente). Het rentepercentage wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld

en is tenminste gelijk aan de  door de ING vergoede rente op spaarrekeningen voor onbepaalde tijd.

 

Jaarlijks ontvangt u bericht over de hoogte van het saldo van uw deposito uitvaartkosten regeling en van het geldende rentepercentage. De gestorte bedragen incl. de rente zijn

niet tussentijds opvraagbaar. Er worden geen vragen over gezondheid gesteld.

 

Depositostortingen worden ondergebracht bij Stichting Deposito Uitvaartkosten Fonds

A. Hess, een financieel onafhankelijke stichting die wordt gecontroleerd door

DRV accountants en adviseurs.

 

Tot en met 2008 kon het gestortte deposito-bedrag worden aangemerkt als buitengewone last die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2009 is dat niet meer toegestaan. De fiscus verandert bijna jaarlijks de regels inzake vrijstellingen en aftrekbaarheid, daarom ons advies: voor de meest recente informatie omtrent fiscale

regels voor bijvoorbeeld uitvaartsparen, zie www.belastingdienst.nl

 

Voor vragen bel 010 - 418 23 33

Voorbeeld van de groei van een depositostorting

bij een rentepercentage van 1,0 %

Uitvaartverzorging Hess bv

Telefoon 010 - 418 23 33

Fax 010 - 458  54 48

uitvaartzorg@hess.nl

 

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152 0670 94

KvK 241 722 52

 

Like Hess uitvaartzorg

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

 

Like Rouwcentrum Hess